Czas trwania leczenia

Home / Leczenie AMD / Czas trwania leczenia

Podanie leku nie wymaga hospitalizacji. Wstrzyknięcia są powtarzane w odstępach 4-6 tygodniowych, zalecane są co najmniej 3 iniekcje. Po tym okresie czasu wyniki leczenia są oceniane i ustalane są zalecenia co do dalszego postępowania (ewentualnych dalszych iniekcji, laseroterapii lub jeśli brak jest zadowalających efektów terapeutycznych, leczenie ulega zakończeniu).