Odwracalność zabiegu

Odwracalność zabiegu

Soczewka Visian ICL zostaje na stałe umieszczona wewnątrz oka w celu korekcji wzroku, ale jedną z jej najważniejszych zalet jest możliwość jej łatwego usunięcia lub zastąpienia według potrzeb. W przeciwieństwie do metody LASIK, w której usuwa się na stałe zdrową tkankę rogówki, przy kolamerowych soczewkach wszczepianych nie ma takiej potrzeby.